ข้อตกลงในการใช้งาน

- สมาชิกต้องกรอกข้อมูลจริงให้สมบูรณ์และสามารถติดต่อได้ เพื่อเปิดบัญชีกับทางบริษัท (บริษัทจำกัดคนละบัญชีเท่านั้น)

- ชื่อ-นามสกุล กับ ชื่อในข้อมูลธนาคารที่ใช้ในการฝาก/ถอน และจะต้องตรงกัน (บริษัทอนุมัติเฉพาะรายการที่ข้อมูลตรงกับข้อมูลสมาชิกเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจากสมาชิกบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ)

- สมาชิกจะต้องใช้ข้อมูล ชื่อ หรือ สกุล , ที่อยุ่ , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์, บัญชีธนาคาร , IP แอดเดรส เดียวเท่านั้น (บริษัทมีระบบตรวจสอบ การใช้ข้อมูล การเข้าใช้ ที่ซ้ำซ้อนกัน หากมีข้อผิดพลาดจากสมาชิกบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ)

- สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องไม่ติดกิจกรรมใดๆ และเคยฝากเงินแล้วเท่านั้น

- สมาชิกต้องวางเดิมพัน จึงจะสามารถถอนเงินได้ (ไม่สามารถฝาก และถอนเงินทันทีโดยที่ไม่วางเดิมพัน)

- ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิก ฝาก/ถอน ผิดปกติเพื่อก่อกวน เอาเปรียบบริษัท หรือคาดว่าเป็นมิจฉาชีพ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยูสเซอร์ตรวจสอบ และตัดสิน

- ในกรณีตรวจพบว่าท่านสมาชิกมีการละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข หรือมีการกระทำผิดกติกาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิต, โบนัสพิเศษ, เทิร์นโอเวอร์ ในทางทุจจริต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีนั้นๆ ทันที และเครดิตที่ได้มาไม่สามารถถอนได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ ยกเลิกโปรโมชั่นสำหรับท่านสมาชิก ได้โดยอัพเดทหน้าเว็บไซต์ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้เงินรางวัลเป็นโมฆะและริบยอดเงินใดก็ตามในบัญชีการเดิมพันของคุณ ในการสิ้นสุดข้อตกลงและ/หรือระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชี

- หากเราระบุได้ว่าคุณมีบัญชีกับเรามากกว่าหนึ่งบัญชี ทางบริษัทจะระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หาก บริษัทและทางค่ายเกมออนไลน์ ตรวจพบว่าสมาชิกมีการใช้ช่องว่างในการวางเดิมพันในทางที่ผิด เช่น แทงสวนข้ามเว็บไซต์ ทางบริษัทและทางค่ายเกมจะขอยึดเครดิตลูกค้า และระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชีในทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หาก บริษัทตรวจพบความผิดปกติของบัญชีสมาชิก และทางบริษัทร้องขอให้ทางสมาชิกยืนยันตัวตน เช่น ถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือ ยืนยันเลข OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์ หากสมาชิกไม่สามารถทำตามที่บริษัทร้องขอ ทางบริษัทจะขอยึดเครดิตลูกค้า และระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชีในทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากบริษัท ไม่สามารถทำการตรวจสอบ หรือข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่ถูกต้อง, ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปฏิเสธโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่รับผิดชอบใดๆในบัญชีของท่าน

- หากบริษัท สงสัยว่าท่าน หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นๆ เพื่อที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือพยายามฉ้อโกงทางเว็บ

- สมาชิกที่รับโปรโมชั่น จะไม่สามารถเดิมพันทบยอดได้เกิน 2 รายการ หากมีการตรวจพบ ทางบริษัทจะขอยึดเครดิตลูกค้าในทันที

- สมาชิกจะต้องทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นอย่างเคร่งครัด

- หากบริษัท ได้รับแจ้งว่าท่านได้มีการปลอม หรือแทรกแซง หรือดำเนินการขั้นตอนเพื่อทำการปกปิดหรือแทรกแซงในทางใด ๆ ในเรื่องของ IP ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น Virtual Private Network "VPN"

- หากคุณได้มีการใช้โปรแกรม VPN หรือวิธีการใดๆ ที่พยายามจะปลอมแปลง หรือซ่อนตัวตนที่แท้จริงของท่าน หรือการตรวจสอบตามขอบเขตอำนาจด้านการพนัน

**บริษัทและค่ายเกม เป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวและคำตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุด**